CÉLOZD MEG A MENNYET, ÉS RÁADÁSKÉNT MEGKAPOD A FÖLDET IS." C.S Lewis

2012. november 9.

Kalandozás Jób világában - 1.


Jób könyve a Szentírás egyik legrégebben keletkezett könyve. Ez a könyv a szakadék széléig vezet bennünket. Azzal a kudarccal és szenvedéssel szembesít bennünket, amelyre nincsen emberi magyarázat. Azt az emberi tapasztalatot tárja elénk, hogy Isten néha megengedi, vagy éppen maga rendeli el, hogy megjárjuk az árnyékok, a szenvedés völgyét. Ez pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy néha el kell fogadnunk a dolgokat úgy, ahogy vannak, miközben nem felejthetjük el egy pillanatra sem, hogy pontosan nem ismerjük, mert fel nem foghatjuk Isten céljait és terveit, csak annyit, amennyit Ő kijelent azokból. Jób könyve azért izgalmas, mert vele együtt zuhanunk, vele együtt ülünk a mélységben, hogy azután vele együtt értsük meg Isten bölcsességét, kegyelmét, amelyre a könyv végén majd fény derül.

A könyv témája a szenvedés, annak is egy speciális formája, amikor a tragédiák mögött valami sokkal "magasabb rendű" küzdelem áll, amely számunkra felfoghatatlan, a Sátán harca Isten ellen. (Azért írom így, mert Istennek nincsen szüksége arra, hogy küzdjön a Gonosz ellen. Számára a Sátán nem ellenfél!) Mert . Bizonyítása annak

A "megmagyarázhatatlan" szenvedés, ezt én nevezem így, amikor valaki nem önmaga miatt szenved,  olyan kérdést vet fel, amelyen akár egész hitünk zátonyra futhat: "Hogyha Isten kegyelmes és szerető Isten, akkor hogyan engedheti azt meg, hogy sokan ártatlanul szenvedjenek?"
Nem ok nélkül féli Jób az Istent!” (1,9) – veti fel a könyv elején a Gonosz Isten tróntermében. Ez a gondolat áll Jób minden tragédiájának hátterében. Nem új keletű tehát az a gondolat, hogy "minden embernek meg van az ára, amiért hajlandó ezt vagy azt megtenni". A Sátán vetette fel először ezt, és onnantól kezdve azon van, hogy állítását bebizonyítsa. A Sátánnak nem Jób tönkretétele a célja, hanem az, hogy Isten dicsőségét összezúzza. Jób csak eszköze ennek a küzdelemnek, semmiképpen sem célpontja.

A Gonosz azt akarja bizonyítani, hogy az Isten által olyan annyira szeretett teremtmény, az ember, sohasem "önként" szereti Őt, hanem vagy kényszerből, vagy érdekből. Mert megéri neki, akárcsak Jóbnak! Hiszen Jób gazdag volt: mind anyagilag, mind emberi kapcsolatainak tekintetében. "De ha mindezt elvesszük tőle, akkor azonnal kiderül, hogy nem önmagadért tisztelt Téged, hanem csak azért, mert megáldottad őt." - bizonygatja igazát a Sátán.

Nem akármilyen állítás ez! S talán sok úgynevezett "hívő" embernél még meg is áll! Mert vajon meddig vagyok hajlandó hinni? Addig, amíg a hitem "működik"? Vagy még akkor is, amikor olyan dolgok történnek velem, amelyeket nem tudok megmagyarázni, és amelyekben darabokra törik jól felépített, biztonságos világom? Nem is olyan egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni! Tudjuk-e Isten szerető Atyaként imádni akkor is, amikor minden összetörik az életünkben, amikor ott állunk kifosztva, akárcsak Jób a Sátán támadásai után?

Jób könyve a kulisszák mögé enged látni bennünket. Oda, ahová magunktól nem láthatnánk. A mögé a függöny mögé, amely a láthatót elválasztja a láthatatlantól. S arra tanít, hogy vannak dolgok földön és égen, amelyek mögött ez a mennyei küzdelem áll: a Sátán harca Isten ellen. De ha a Sátán nyer is csatákat, a háborút sohasem nyerheti meg.

0 megjegyzés: